Thịt - Cá - Hải Sản

Nạc mông bò Úc 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Đùi heo rừng 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Sườn heo Mỹ 500G- Cấp đông
Xem nhanh
Thăn nội bò Úc 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Sườn cừu Úc 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Bắp Nai 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Heo Đồng Bào gác bếp 500G
Xem nhanh
Gà ta làm sạch 1KG - Cấp đông
Xem nhanh
Tôm sú biển 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Mực lá 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Bạch tuộc 2 da 1KG - Cấp đông
Xem nhanh
Đầu cá Bóp 1kg - Cấp đông
Xem nhanh
Đầu cá Thu 1KG - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Hồi Na Uy 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Bóp cắt lát 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Thu cắt lát 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Cam 1KG - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Đổng 500G - Cấp Đông
Xem nhanh
Cá Mó 500G - Cấp đông
Xem nhanh
Cá Bống đục 500G - Cấp đông
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

facebook